شما به طور خاص از  موارد زیر محدود شده اید:

  • انتشار هر گونه مطالب وب سایت ادویه جات جلالی در هر رسانه دیگر بدون مجوز؛
  • فروش، صدور مجوز و / یا تجاری کردن هر گونه محتوای این وب سایت؛
  • آسیب رساندن به این وب سایت
  •  استفاده از  وب سایت ادویه جات جلالی برای آسیب رساندن به نهاد های تجاری و وب سایت های دیگر
  • مشارکت در هر داده کاوی، برداشت داده، استخراج اطلاعات و یا هر فعالیت مشابه مشابه در رابطه با این وب سایت؛
  • استفاده از این وب سایت برای مشارکت در هر تبلیغات یا بازاریابی