سبزیجات خشک

سبزیجات خشک

انتخاب دسته بندی محصولات

-20%
سیاه دانه ادویه جلالی
نزدیک

سیاه دانه ادویه جات جلالی 100 گرم

۲۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
-20%
چوب زنجبيل ادویه جلالی
نزدیک

چوب زنجبیل 100 گرم

۲۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
-20%
پودر گوجه ادویه جلالی
نزدیک

پودر گوجه خشک 100 گرم ادویه جات جلالی

۱۳,۶۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
-10%
پونه کوهي ادویه جات جلالی
نزدیک

پونه کوهی 70 گرم

۲۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
برگ بو 30 گرم ادویه جات جلالی
نزدیک

برگ بو 30 گرم ادویه جات جلالی

۲۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
شويد خشک
نزدیک

شوید خشک 250 گرم

۳۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

زعتر اردنی 100 گرم ادویه جات جلالی

۲۲,۵۰۰ تومان
-20%
رازيانه ادویه جات جلالی
نزدیک

رازیانه ادویه جات جلالی 100 گرم

۱۳,۶۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
گل پر ادویه جات جلالی
نزدیک

گل پر ادویه جات جلالی 50 گرم

۱۱,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
-14%
پودر گل پر ادویه جات جلالی
نزدیک

پودر گل پر ادویه جات جلالی 100 گرم

۱۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
-25%
تخم شنبلیه ادویه جات جلالی
نزدیک

تخم شنبلیه ادویه جات جلالی 100 گرم

۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
-33%
رزماري خشک 50 گرم ادویه جات جلالی
نزدیک

رزماری خشک 50 گرم

۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
برگ آويشن ادویه جات جلالی
نزدیک

برگ آویشن ادویه جات جلالی 40 گرم

۲۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
-8%
موسير خشک ادویه جات جلالی
نزدیک

موسیر خشک 50 گرم

۱۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
-8%
موسير خشک ادویه جات جلالی
نزدیک

موسیر خشک 100 گرم

۳۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
-25%
اسپند ادویه جلالی
نزدیک

اسپند 200 گرم ادویه جات جلالی

۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
-23%
کنجد خام ادویه جات جلالی
نزدیک

کنجد سفید 200 گرم ادویه جات جلالی

۲۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
-23%
کنجد خام ادویه جات جلالی
نزدیک

کنجد سفید 100 گرم ادویه جات جلالی

۱۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
-20%
پودر نارگيل ادویه جلالی
نزدیک

پودر نارگیل 100 گرم ادویه جات جلالی

۱۳,۶۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید