انتخاب دسته بندی محصولات

پودر پیاز ادویه جات جلالی 150 گرم

۱۵,۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

لیمو عمانی زرد 200 گرمی

۴۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

زیره سیاه ادویه جات جلالی 100 گرم

۳۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

زیره سیاه ادویه جات جلالی 50 گرم

۱۵,۳۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پودر زیره سبز ادویه جات جلالی 100 گرم

۱۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

زیره سبز ادویه جات جلالی 100 گرم

۱۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سماق قرمز ادویه جات جلالی 200 گرم

۳۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سماق قرمز ادویه جات جلالی 100 گرم

۱۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پودر لیمو عمانی زرد 100 گرم

۲۲,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پودر آویشن ادویه جات جلالی 50 گرم

۵۴,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پودر موسیر ادویه جات جلالی 100 گرم

۳۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید