انتخاب دسته بندی محصولات

-20%
ادویه جلالی پودر پیاز
نزدیک

پودر پیاز ادویه جات جلالی 150 گرم

۱۹,۰۰۰ تومان ۱۵,۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
ليمو عماني 250 گرم
نزدیک

لیمو عمانی زرد 200 گرمی

۴۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
-17%
زيره سياه ادويه جلالي
نزدیک

زیره سیاه ادویه جات جلالی 100 گرم

۳۶,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
-15%
زيره سياه ادويه جلالي
نزدیک

زیره سیاه ادویه جات جلالی 50 گرم

۱۸,۰۰۰ تومان ۱۵,۳۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
-10%
پودر گل پر ادویه جات جلالی
نزدیک

پودر زیره سبز ادویه جات جلالی 100 گرم

۱۸,۰۰۰ تومان ۱۶,۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
-10%
زيره سبز ادویه جات جلالی
نزدیک

زیره سبز ادویه جات جلالی 100 گرم

۱۸,۰۰۰ تومان ۱۶,۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
-30%
سماق قرمز ادويه جلالي
نزدیک

سماق قرمز ادویه جات جلالی 200 گرم

۳۸,۰۰۰ تومان ۲۶,۶۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
-30%
سماق قرمز ادويه جلالي
نزدیک

سماق قرمز ادویه جات جلالی 100 گرم

۱۹,۰۰۰ تومان ۱۳,۳۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
-20%
گرانول خردل
نزدیک

گرانول خردل ادویه جات جلالی

۱۹,۰۰۰ تومان ۱۵,۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
-20%
پودر خردل ادويه جلالی
نزدیک

پودر خردل ادویه جات جلالی

۱۹,۰۰۰ تومان ۱۵,۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
-20%
پودر ليمو عماني زرد
نزدیک

پودر لیمو عمانی زرد 100 گرم

۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
-20%
پودر آویشن ادویه جات جلالی
نزدیک

پودر آویشن ادویه جات جلالی 50 گرم

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۴,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
-20%
پودر آویشن ادویه جات جلالی
نزدیک

پودر آویشن ادویه جات جلالی 100 گرم

۶۰,۰۰۰ تومان ۴۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
-10%
پودر موسیر ادویه جلالی
نزدیک

پودر موسیر ادویه جات جلالی 100 گرم

۳۵,۰۰۰ تومان ۳۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید